TBMM tarafından HSK'ye seçilecek 7 üyelik için başvurular, 22 Nisan Perşembe günü sona erecek

07.04.2021 20:11 - A +
TBMM tarafından HSK'ye seçilecek 7 üyelik için başvurular, 22 Nisan Perşembe günü sona erecek

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adayları, TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne, 22 Nisan Perşembe günü saat 18.00'e kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuracak. Meclis'teki seçim süreci TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek. 

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak. Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Karma Komisyon, her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak. HSK üyeliği seçimleri, üyelerin vazife süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen yeni üyeler, 4 yıllığına göreve gelecek.

728x90 Reklam Alanı